Кафедра

Кафедра педіатрії навчально-наукового інституту післядипломної освіти


     Педіатрі́я (від грец. παιδίον — дитина та грец. ιατρεία — лікування) — галузь у медичній науці, головним завданням якої є збереження або повернення здоров'я дитині, щоб дозволити їй у повній мірі реалізувати свій вроджений життєвий потенціал.

     Становлення і розвиток системи охорони здоров’я материнства і дитинства — це тривалий і складний процес, який пройшло людство, перш ніж створити чітку систему охорони здоров’я підростаючого покоління від народження до його повноліття.

 

     Професорсько-викладацький склад кафедри вже більше півстоліття співпрацює не тільки з педіатричним контингентом, а й з лікарями-інтернами та лікарями-курсантами з інших спеціальностей. В ході навчального процесу висвітлюються найсучасніші підходи до розуміння етіопатогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених у педіатричній практиці захворювань. Належна увага приділяється питанням профілактики, зокрема організації раціонального харчування дітей різного віку, реалізації календаря профілактичних щеплень, оглядам вузькими спеціалістами. Надзвичайна увага надається професійним обов’язкам лікаря загальної практики.

         Вродовж багатьох років у педіатрії формувалась концепція індивідуального підходу до ведення хворого, оскільки кожна дитина унікальна, кожне дитя – це індивідуум. Діти диспансерної групи спостереження, діти з особливими потребами повинні бути охоплені оглядами педіатра та провідних фахівців для того, щоб максимально індивідуально вирішити проблеми кожного пацієнта.

      Пріорітетними в діяльності кафедри є підготовка якісних педіатричних кадрів, збереження та відновлення здоров`я маленьких пацієнтів.

       При реалізації завдань колектив кафедри постійно вдосконалюється, розширюючи можливості навчального, наукового та лікувально-діагностичного процесів, займаючись найактуальнішими проблемами по збереженню дитячого здоров`я.

      Колектив кафедри розуміє, яка відповідальність лягає на плечі молодого спеціаліста-педіатра та сімейного лікаря, котрий буде спостерігати дитину від періоду новонародженості до 18 років, тому намагається донести необхідний об’єм найсучаснішої медичної інформації з педіатрії та сподівається, що вся навчальна діяльність послужить справі збереження здоров`я маленьких громадян України.