Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Банадига Наталія Василівна

              Банадига Н.В. в 1988 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут; після цього- інтернатуру з педіатрії (1989); навчалась в очній аспірантурі з педіатрії (1992-1993). У спеціалізованій вченій раді при ДУ « Інститут педіатрії, акушерства та гінекології  НАМН України» в 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Клінічне значення та корекція синдрому ендогенної інтоксикації при бронхіальній астмі у дітей”  , у 1999 році захистила  докторську  дисертацію на тему  “Клініко-патогенетичні аспекти хронічних та рецидивуючих  неспецифічних  бронхолегеневих захворювань у дитячому віці та їх лікування».

Сфера наукових інтересів

Основним напрямком наукової та лікувальної діяльності Наталії Василівни Банадиги є проблеми вигодовування дітей раннього віку та його  імунобіологічна роль у гармонійному розвитку дитини; профілактика алергічних захворювань; діагностика та удосконалення методів лікування , реабілітації хворих із бронхіальною астмою, атопічним дерматитом; патогенетичні механізми перебігу запальних захворювань органів дихання, вдосконалення існуючих методів лікування, зокрема, пневмоній та різних форм бронхітів; роль та значення дисбалансу процесів імуногенезу у різні вікові періоди та на тлі  окремих соматичних захворювань; методи ранньої діагностики і лікування  патології органів травлення, в тому числі цілеспрямованої корекції порушень екзокринної функції підшлункової залози; вплив соматичної патології на інтенсивність процесів остеогенезу у дітей в різні вікові періоди; імунопатологічні механізми поширеної патології та диференційовані підходи до їх корекції.

                Наукова діяльність

 

Проф.Н.В.Банадига приймає активну участь в роботі двох Спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та   кандидатських (Д 58.601.02 ТДМУ та Д.05.600.03 при Вінницькому національному медичному університеті імені М.І.Пирогова ).

У 2011 році створений Тернопільський обласний осередок Всеукраїнської Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів, який очолила  Наталія Василівна.

Н.В.Банадига – член редакційної ради журналів “ Перинатологія і  педіатрія”, “Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології” , « Проблеми клінічної педіатрії», « Современная педиатрия».

Під її керівництвом захищені: 1 – докторська дисертація,6-  кандидатських дисертацій,підготувала 2 магістрів медицини.

 

        Наукові публікації та рейтинги

 

Професор Банадига Н.Вє автором та співавтором  понад  400 наукових працьсеред яких 8навчальних посібників, 4 монографіїпідготувала  6 деклараційних патентів, 16 рацпропозицій, 9інформаційних листів.

 

        Контакти

46001, Україна

м. Тернопіль, Майдан Волі 1

тел.:+38( 035)2- 52-67-47

E-mail: natalia-fpo@tdmu.edu.ua

Comments