Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Сагаль Ірина Романівна

Коротка біографічна довідка.
     У 1979 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». Після проходження інтернатури по педіатрії протягом десяти років працювала і міській дитячій лікарні. У 1990 році поступила в заочну аспірантуру на кафедру педіатрії ФПО Тернопільського державного медичного інституту. У 1991 році обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри педіатрії ФПО. Дисертацію на тему: «Використання антигіпоксину для профілактики і лікування дітей, що часто хворіють гострими респіраторними захворюваннями» захистила у 1994 році та, за рішенням спеціалізованої Вченої ради Українського державного медичного університету ім. акад. О.О. Богомольця, їй було присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук. У 2008 році проходила стажування у Віденському медичному університеті (Австрія). У 2012 році присвоєно вчене звання доцента. На кафедрі до 2014 року відповідала за лікувальну роботу. Приймала участь у роботі виїзних медичних бригад для надання допомоги населенню, яке постраждало від аварії на ЧАЕС. Є Членом  Українського лікарського Товариства  з часу його заснування на Тернопільщині. Являється автором та співавтором 123 наукових праць та 4 рацпропозицій.

Comments