Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Штат кафедри

Завідувач кафедри — Банадига Наталія Василівна 


Науковий ступінь - доктор медичних наук

 Вчене звання - професор 
    Освіта 

Банадига Н.В. в 1988 році  закінчила Тернопільський  державний медичний інститут; після цього- інтернатуру з педіатрії (1989); навчалась в очній аспірантурі з педіатрії (1992-1993). У  спеціалізованій вченій раді при  ДУ « Інститут педіатрії, акушерства та гінекології  НАМН України» в 1993 році захистила  кандидатську дисертацію на тему “Клінічне значення та корекція синдрому ендогенної інтоксикації при бронхіальній астмі у дітей”  , у 1999 році захистила  докторську  дисертацію на тему  “Клініко-патогенетичні аспекти хронічних та рецидивуючих  неспецифічних  бронхолегеневих захворювань у дитячому віці та їх лікування» .

Сфера наукових інтересів

Основним напрямком наукової  та лікувальної діяльності Наталії Василівни Банадиги є проблеми вигодовування дітей раннього віку та його  імунобіологічна роль у гармонійному розвитку дитини; профілактика алергічних захворювань; діагностика та удосконалення методів лікування , реабілітації хворих із бронхіальною астмою, атопічним дерматитом; патогенетичні механізми перебігу запальних захворювань органів дихання, вдосконалення існуючих методів лікування, зокрема, пневмоній та різних форм бронхітів; роль та значення дисбалансу процесів імуногенезу у різні вікові періоди та на тлі  окремих соматичних захворювань; методи ранньої діагностики і лікування  патології органів травлення, в тому числі цілеспрямованої корекції порушень екзокринної функції підшлункової залози; вплив соматичної патології на інтенсивність процесів остеогенезу у дітей в різні вікові періоди; імунопатологічні механізми поширеної патології та диференційовані підходи до їх корекції.

 Наукова діяльність

 

Проф. Н.В.Банадига  приймає активну участь в роботі двох Спеціалізованих вчених рад із захисту докторських  та кандидатських ( Д 58.601.02  ТДМУ та  Д.05.600.03 при  Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова ).

 У 2011 році створений Тернопільський обласний осередок Всеукраїнської Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів, який очолила  Наталія Василівна.

Н.В.Банадига – член редакційної ради журналів “ Перинатологія і  педіатрія”, “Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології” ,

 « Проблеми клінічної педіатрії».

Під її керівництвом захищені: 1 – докторська дисертація, 6-  кандидатських дисертацій, підготувала 2 магістрів медицини.

Наукові публікації та рейтинги

Професор Банадига Н.В. є автором та співавтором  понад  400 наукових праць, серед яких 8 навчальних посібників, 4 монографії, підготувала  6 деклараційних патентів, 16 рацпропозицій, 9 інформаційних листів.

Контакти

46001, Україна

м. Тернопіль, Майдан Волі 1

тел.:+38( 035)2- 52-67-47

 E-mail: natalia-fpo@tdmu.edu.ua

 

 

 

Comments