Наукові публікації:

СПИСОК

 наукових праць   Рогальського Ігоря Олеговича 

 

№ п/п

Назва праці

Друк.

Назва видавництва

К-сть стор.

Автори

1

Залежність інтенсивності обмінних процесів сполучної і кісткової тканини у дітей з бронхіальною астмою

др

Підсумкова наук.-практ.конф.”Здобутки клінічної і експериментальної медицини”.-м.Тернопіль.-08.06.2007р.-С.101.

1

Банадига Н.В.

Рогальський І.О.

Ганевська О.Д.

2

Взаємообумовленість процесів обміну сполучної і кісткової тканини у дітей з бронхіальною астмою

др

Український морфологічний альманах.-2007.-Т.5.№2.-С.92

1

Банадига Н.В.

Рогальський І.О.

3

Сучасне бачення методів та реабілітації дітей хворих на бронхіальну астму

-«-

ПАГ.- 2007. № 4.- С.50

1

Банадига Н.В.

Рогальський І.О.,

Вітоль А.В.

4

Динаміка гепатолієнального синдрому на тлі інфекційного мононуклеозу у дітей

-«-

Науковий вісник Ужгородського університету, серія Медицина, Вип.31.- 2007.- С. 56-57

2

Банадига Н.В.

Дутчак О.М., Дивоняк О.М.,

Рогальський І.О., Задорожна В.В., Бочар Т.Т.

5

Остеопенічний синдром у дітей із бронхіальною астмою

-«-

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблемні питання патології у дітей та підлітків».3-4 квітня 2008 р. – Тернопіль.- Укрмедкнига.- С. 48-50

3

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

6

Активність метаболічних процесів сполучної тканини у періоді новонародженості

-«-

Матеріали Всеукраїнської наук.-практ.конф.з міжнар. участю «Проблемні питання патології у дітей та підлітків» 3-4 квітня 2008 -Тернопіль.- Укрмедкнига.- С. 10-11

2

Банадига Н.В.,

Гаріян Т.В.,

Пасічник Г.М., Рогальський І.О.

7

Клінічні особливості перебігу бронхіальної астми у дітей

-«-

Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини».-Тернопіль,13.06.2008 р. – С. 95-96

2

Рогальський І.О.,

Банадига Н.В.,

Микуляк І.Д., Митник А.Л.

8

Біохімічні маркери резорбції та формування кісткової тканини та їх кореляція у дітей із бронхіальною астмою

-«-

Матеріали науково-практичної конф. «Патологія сполучної тканини та кісткової тканини у дітей різного віку» - Тернопіль:Укрмедкнига, 11-12 вересня 2008. – С. 26-27

2

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

9

Проблема безперервної професійної підготовки педіатрів

-«-

Матеріали Всеукраїнської навч.-наук.практ.конф.»Досвід

та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах

р. -м.. Тернопіль.- С. 168-169

2

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

10

Вплив супутньої патології на перебіг бронхіальної астми у дітей

-«-

Астма та алергія. – 2008 .- № 1-2.- С. 65-66

2

Банадига Н.В., Рогальський І.О.,

Банадига А.І.

11

Профілактичне спрямування організації догляду за дітьми грудного віку

-«-

Тези І Конгресу федерації педіатрів країн СНД «Дитина і суспільство: проблеми здоро-в»я, розвитку та харчування».- 15-21.05. 2009 р., Київ.- С.17

1

Банадига Н.В.,

Рогальський І.О.

12

Сучасні підходи до ведення пневмоній у дітей

-«-

Мат.наукового симпозіуму «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях». – Тернопіль, 24-25 вересня 2009 р. – С. 13-15

3

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

13

Сучасні підходи до ведення пневмоній у дітей

-«-

Мат.наукового симпозіуму «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях». – Тернопіль, 24-25 вересня 2009 р. – С. 13-15

3

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

14

Диференційні відмінності запального компоненту при бронхітах у дітей

-«-

Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини». –Тернопіль, 29-30 жовтня 2009 р. -С.143-144.

 

2

Банадига Н.В., Рогальський І.О.,

Кміта І.В.

15

Сучасне бачення методів лікування та реабілітації дітей на бронхіальну астму

 

-«-

//Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини». - Тернопіль, 29-30 жовтня  2009 р.  - С.140-141.

2

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

16

Особливості кісткової щільності поперекових хребців у дітей з тривалим перебігом бронхіальної астми

 

-«-

//Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини». – Тернопіль, 29-30 жовтня 2009 р. - С.-145-147.

3

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

17

Історичний шлях колективу кафедри педіатрії ФПО

-«-

Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченій 30-літтю факультету післядипломної освіти «Актуальні питання медицини» - Тернопіль, 29-30 жовтня 2009 р. - С.20-26

7

Банадига Н.В., Рогальський І.О.,

Боярчук О.Р.

18

Залежність між активністю метаболічних процесів сполучної тканини та рівнем пренатальної сенсибілізації у новонароджених

-«-

Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченій 30-літтю факультету післядипломної освіти  «Актуальні питання медицини» - Тернопіль, 29-30 жовтня 2009 р. – С.144-145

2

Банадига Н.В., Рогальський І.О.,

Михальчук Л.М.

19

Сучасні підходи до ведення пневмоній у дітей

-«-

Мат.наукового симпозіуму «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях». – Тернопіль, 24-25 вересня 2009 р. – С. 13-15

3

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

20

Диференційні відмінності запального компоненту при бронхітах у дітей

-«-

Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини». –Тернопіль, 29-30 жовтня 2009 р. -С.143-144.

 

2

Банадига Н.В., Рогальський І.О.,

Кміта І.В.

21

Сучасне бачення методів лікування та реабілітації дітей на бронхіальну астму

 

-«-

//Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини». - Тернопіль, 29-30 жовтня  2009 р.  - С.140-141.

2

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

22

Особливості кісткової щільності поперекових хребців у дітей з тривалим перебігом бронхіальної астми

 

-«-

//Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини». – Тернопіль, 29-30 жовтня 2009 р. - С.-145-147.

3

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

23

Історичний шлях колективу кафедри педіатрії ФПО

-«-

Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченій 30-літтю факультету післядипломної освіти «Актуальні питання медицини» - Тернопіль, 29-30 жовтня 2009 р. - С.20-26

7

Банадига Н.В., Рогальський І.О.,

Боярчук О.Р.

24

Залежність між активністю метаболічних процесів сполучної тканини та рівнем пренатальної сенсибілізації у новонароджених

-«-

Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченій 30-літтю факультету післядипломної освіти  «Актуальні питання медицини» - Тернопіль, 29-30 жовтня 2009 р. – С.144-145

2

Банадига Н.В., Рогальський І.О.,

Михальчук Л.М.

25

Значення семінарських занять у підготовці лікарів-інтернів з фаху «Педіатрія»

-«-

Мат.Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ (Ф) НЗ України:результати, проблеми, перспективи».- Тернопіль, 20-22.05.2010 р. – С. 398-399.

2

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

 

26

Сучасні аспекти структури та розповсюдженості хронічних неспецифічних захворювань бронхолегеневої системи

-«-

Збірник мат.підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».- Тернопіль, ТДМУ: »Укрмедкнига», 2010.-с. 91-92

2

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

 

27

Дисбаланс імунологічної рівноваги при бронхіальній астмі

-«-

Современная педиатрия.- 2010 р.- № 4 (32). –С. 208

1

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

Банадига А.І.

28

Значення семінарських занять  у підготовці лікарів-інтернів з фаху «Педіатрія»

-«-

Медична освіта . – 2010

.- № 1.- С. 81-83

3

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

 

29

Порушення процесів мінералізації кісткової тканини у дітей на тлі бронхіальної астми

-«-

Перинатология и педиатрия. – 2010.- № 3 (43) .- С. 89-91

3

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

30

Значення семінарських занять

у підготовці лікарів-інтернів фаху

«Педіатрія».

-«-

Науково-практичний журнал

 «Медична освіта». - № 4.  - 2010 р. – С.57-59

 

3

Н.В. Банадига, І.О. Рогальський

 

31

Місце вторинної екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей з патологією органів травлення

-«-

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. - № 1. – С. 154-155

2

Банадига Н.В., Дутчак О.М.,

Рогальський І.О.

32

Проблемні питання патології у дітей

-«-

Медична академія. – 2011

- № 1 (15.01.2011). – С. 4.

1

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

33

Принцип ступінчатої та етапної терапії бронхіальної

 астми у дітей

-«-

Підсумкова науково-практична

конференція «Здобутки клінічної та експеримен-

тальної медицини» . – 9 червня 2011 року.

- Тернопіль - С. 107-108

 

2

Банадига Н.В., Рогальський І.О.,

Бойко О.В.

 

34

Характер змін бронхіального секрету у дітей          

з бронхіальною астмою та рецидивуючим

бронхітом

-«-

Підсумкова науково-практична

конференція «Здобутки клінічної та експеримен-

тальної медицини» . – 9 червня 2011 року

- Тернопіль. – С. 108-109

 

2

Банадига Н.В., Рогальський І.О.,

Мосула О.І.,

Микуляк І.Д., Митник А.Л.

35

Панкреатична недостатність у дітей з патологією травної системи

-«-

Современная педиатрия. – 2011. - № 3. – С. 115-118

3

Банадига Н.В., Дутчак О.М.,

Рогальський І.О.

Банадига А.І., Яцків О.Н.

36

Вирішені та невирішені питання бронхіальної

астми у дітей..

 

 

//Вісник наукових досліджень- № 3 (64).- 2011 р. С.20-22.

 

3

 Банадига Н.В., Рогальський І.О.

 

37

Індивідуальність підходів та етапність лікування бронхіальної астми у дітей

-«-

Буковинський медичний вісник. – 2011 р. – Том. 15. - №4 (60). – С. 143-145

3

Н.В.Банадига Н.В., Рогальський І.О.

 

38

Сучасні закономірності перебігу атопічної патології у дітей перших років життя

-«-

Науково-практичний журнал ПАГ «Педіатрія, акушерство та гінекологя» . 2011 р. № 4 (446)

-С. 15

1

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

39

Ефективність спелеотерапії у комплексному лікуванні дітей із рецидивуючим бронхітом

друк

Підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицин и». – 17 квітня 2012 року. – м. Тернопіль.- С. 151

1

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

Мосула О.І., Драчинська Г.В.

Рогальська Я.В.

 

40

Засоби профілактики алергічних хвороб у дітей

друк

Підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицин и». – 17 квітня 2012 року. – м. Тернопіль.- С. 152

1

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

Пасічник Г.М.,

Банадига А.І.

41

Стратегія лікувального харчування у дітей з атопічним дерматитом

друк

Международний журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2012. –Том.2, № 1. – С. 8

1

Банадига Н.В.,

Рогальський І.О.

Матвійків Г.А.,

Семків Л.Б.

42

«Неспецифічна імунотерапія бронхіальної астми у дітей»

 

Інформаційний лист -2012 р.

Київ.

 

Антипкін Ю.Г.,

Лапшин В.Ф.,

Уманець Т.Р.

Банадига Н.В.,
Рогальський І.О.

43

Етапність та диференційовані підходи до лікування бронхіальної астми у дітей

-«-

Інформаційний лист. – 2012. - № 216-2012. – 4 с.

4

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

 

44

Сучасні підходи до неспецифічної імунотерапії в комплексному лікуванні бронхіальної астми

-«-

//Матеріали ІІІ Наукового симпозіуму «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення» (з міжнародною участю). – 03-04 жовтня 2013 року, Тернопіль,Україна.- С. 7-8

2

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

45

Сидеропенічні стани у дітей раннього віку: вирішені та невирішені питання

-«-

//Здобутки клінічної та експериментальної  медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. – 18 червня 2013 р. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С.109-110.

1

Банадига Н.В., Рогальська Я.В., Рогальський І.О.,

Дутчак О.М.

46

Практикум з робочим журналом для аудиторної та позааудиторної роботи з медичного та фармацевтичного законодавства, судової фармації, доказової медицини та фармації

др

Навч.-метод. посіб. / .. – 3-тє вид. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – 36 с.

36с

І.О. Рогальський, В.О. Шаповалова, , В.В.Шаповалов та ін.

47

Кафедра педіатрії ННІПО (професійний шлях за 2009-2014 роки)

Др.

//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря» - Тернопіль, 27 лютого 2014 року. – С. 39-49

11

Банадига Н.В.,

Дутчак О.М.,

Рогальський І.О.

48

Диференційований підхід до застосування антибактеріальної терапії у дітей в амбулаторній практиці

Др.

//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря» - Тернопіль, 27 лютого 2014 року. С.- 49-51.

3

Банадига Н.В.,

Рогальський І.О.

49

Вплив залізодефіцитної анемії у дітей на формування системного імунітету

-«-

//Современная педиатрия. – 2014 р. – № 3.- С. 42-46

5

Банадига Н.В.,

Рогальська Я.В.,

Рогальський І.О.

50

Процеси імуногенезу в дітей  із залізодефіцитною анемією

-«-

//Мат.Всеукр.наук.-практ. Конф. з міжнар. Участю

«Питання імунології в педіатрії» - Львів, 6-7 листопада 2014 р – С. 158

1

Банадига Н.В.

Рогальська Я.В.

Рогальський І.О.

51

Щоденний дистанційний тестовий контроль знань як інструмент формування медико-правової освіти студентів-медиків.

 

 

Медична інформатика та інженерія, 2014.- С.

 

В.П. Марценюк, І.О.Рогальський

52

 Ефективність інформаційної системи самозапису пацієнтів на прийом до лікаря з метою протидії зловживанням в наданні медичних послуг-

 

др

Медична інформатика та інженерія,випуск 4.- 2014.-С.79-90.

11

В.П. Марценюк, І.О.Рогальський.

53

Особенности проведения отдельных следственных (розыскных) действий с привлечением специалиста-врача.

 

 

Журнал Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство.» : Пемза: Пемзенский государственный университет.-2014.- Випуск № 3(7). Scopus

5

Н.Н. Калинюк

И.О. Рогальский

54

Процесуальні і тактичні особливості залучення лікаря під час проведення слідчих (розшукових) дій

др

Медичне право,випуск 2, 2014.- С. 48-57

9

І.О.РогальськийН.М. Калинюк

55

Особливості викладання медико-правових дисциплін на іноземному факультеті

 

Медична освіта, випуск 1, 2014.-С.95-97

2

І.О.РогальськийМ.В.Чорненький,

Н.М.Калинюк М.О.Сопіга

56

До питання правового регулювання реформування системи охорони здоров’я україни-

 

др

Освіта та медицина в добу глобалізації: 2014.-С.88

1

І.О.Рогальський,

Н.М. Калинюк

57

Новели законодавства у сфері надання допомоги хворим на рідкісні захворювання в Україні

Др.

//Современная педиатрия  № 2 (66). 2015 р. – С. 16-18

3

Н.В.Банадига,

І.О.Рогальський

Н.М.Калинюк

58

Педагогічні (методичні) заходи викладання курсу «Медичне правознавство» для студентів медичного факультету

Др.

Медична освіта, випуск 4, -2015.-С 27-29.

 

Рогальський І.О.,

Калинюк Н.М.,

Чорненький М.В.

59

Роль конституційно-правового регулювання права особи на освіту

Др.

/«Міжнародна науково-практична конференція «Права людини понад усе» Збірник тез: 15.10.2015 р. – Тернопіль

1

Калинюк Н.М Рогальський І.О.,

 

60

Антикорупційні заходи при побудові нової системи охорони здоров`я: досвід республіки Польща

Др.

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя України № 1. – 2015 р.

2

Рогальський І.О.,

Калинюк Н.М

61

Юридична кваліфікація дефектів надання медичної допомоги у сфері акушерства та гінекології

Др.

Медичне право -2 (16). – 2015 р. – С. 63-73

10

Калинюк Н.М Рогальський І.О.,

Гуменна Н.В.

62

Daily remote test control knowledge as a tool for medical and legal education of medical students.

др

Medical Informatics and Engineering 2015/3/31

Scopus

 

I. Rogalskyy,

V. Marcenyk.

63

Risk of tick-borne bacterial diseases in  forestry workers of Ternopil region (western Ukraine)

Др.

Health Problems of Civilization 2017- 11(2): 93-98

6

Mariia Shkilna,

Mykhailo Andrtychyn,

Ivan Klishch,

Mykhailo Korda,

Igor Rogalskyy

64

Особливості викладання медичного права для студентів-медиків

др

Медична освіта, випуск 4, - 2017.-С

 

І.О. Рогальський

Н.В. Калинюк

 

 

 

Comments