Наукові публікації:

Список друкованих робіт

Дутчак Ольги Михайлівни

Назва  роботи

Друкована

Джерело інформації

К-сть ст.

Співавтори

 1.  

Основні етіологічні фактори розвитку дитячого церебрального паралічу у дітей

так

ІV Міжнародний Медичний конгрес студентів і молодих вчених (матеріали конгресу) Тернопіль 2000 р. с. 251-252

1

Немає

 1.  

Особливості перебігу хронічних гепатитів у дітей

так

V Міжнародний Медичний конгрес студентів і молодих вчених (матеріали конгресу) Тернопіль 2001 р. с. 99

1

Дутчак О. М. Луцук А . О.

 1.  

Перебіг хронічної гастродуоденальної патології у дітей

так

VІ Міжнародний Медичний конгрес студентів і молодих вчених (матеріали конгресу) Тернопіль 2002 р. с. 153

1

Немає

 1.  

Проблема ураження підшлункової залози у дітей з хронічною патологією

так

VІІ Міжнародний Медичний конгрес студентів і молодих вчених (матеріали конгресу) Тернопіль 2003 р. с.139

1

Немає

 1.  

Особливості перебігу та діагностики  вторинних пієлонефритів у дітей

так

Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2004.-№8(2).-с. 353-355.

6

Банадига Н.В., Рудик Т. М., Глинчак Л. В.,  Рибіна Н.В., Дутчак О.М., Галась М.С.

 1.  

Комплексний підхід до реабілітації дітей із бронхіальною астмою

 

так

 Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання медичної реабілітації дітей та підлітків » пресв’ячена 100-річчю кафедри пропедевтики дитячих хвороб ОДМУ та І-ої дитячої поліклініки м.Одеси.- 12-14 квітня 2005.-Одеса.-с. 70-71.

1

Н.В.Банадига, І.О.Рогальський, Т.В.Рибіна, О.М.Дутчак, Н.М.Дмитришина

 1.  

Динаміка імунологічних показників у дітей із бронхіальною залежно від складу медикаментозної терапії

так

Перинатология и педиатрия. – 2005. - № 1-2 , часть. 2. – С. 37.

1

Рогальський І.О.

Бандига Н.В.

Дутчак О.М.

 1.  

Комплексна терапія тяжких форм пневмоній у дітей

так

Мат.наук.-практ. Конф. з міжнародн. участю  “Актуальні питання ведення тяжких дітей в стаціанарі”.- Чернівці, 21-22 квітня, 2005р. С.3-4

2

Банадига Н.В., Томашевська Т.В., Дутчак О.М.

 1.  

Принципи відновного лікування дітей із атопічним дерматитом

 

так

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання медичної реабілітації дітей та підлітків » пресв’ячена 100-річчю кафедри пропедевтики дитячих хвороб ОДМУ та І-ої дитячої поліклініки м.Одеси.- 12-14 квітня 2005.-Одеса.- с. 125.

1

Н.В.Банадига, Т.В.Рибіна, О.М.Дутчак, Т.Г.Кияшко

 

 1.  

Випадок перикардиту у дитини з менінгококовою інфекцією

так

Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції.Тавричний медико-біологічний вісник , том 8, №2,  2005 ,Євпаторія, с. 4.

1

Н.В.Банадига, І.Д.Чорнота, О.М.Дутчак

 1.  

Стан кісткової системи у дітей з хронічною патологією печінки і дисметаболічною нефропатією.

так

Матеріали ХІVІІІ підсумкової науково-практичної конференції Здобутки клінічної та експериментальної медицини”, 3 черня, 2005, с.153.

1

Л.М.Слободян, Н.Я.Ходорчук, А.О.Луцук, О.М.Дутчак

 

 1.  

Сучасні аспекти діагностики вроджених аномалій сечовидільної системи у дітей

 

так

ІХ Міжнародний Медичний конгрес студентів і молодих вчених (матеріали конгресу) Тернопіль 2005 р. с.

1

немає

 1.  

Динаміка імунологічних показників у дітей із бронхіальною асмою залежно від складу медикаментозної терапії

так

Перинатология и педиатрия.- 2005, № 1/2, - с. 37.

1

Рогальський І.О., Банадига Н.В., Дутчак О.М.

 1.  

Забеспечення раціонального вигодовування дітей із проявами алергії у ранньому віці

так

Матеріали науково-практичної конференції з міжн. Участю “Функціонаьні розлади травлення у дітей раннього віку, їх профілактика та лікування”, - Київ, 16-17 березня 2006. – С. 2-3.

2

Банадига Н.В.

Волинець В. Б.

Дутчак О.М.

 1.  

Місце панкреатопатії у дітей на тлі хронічної патології органів травлення

так

Сучасні досягнення в гастроентерології.- К.:Прапор.-2006.- С. 30-32

3

Банадига Н.В.,. Дутчак О.М.

 1.  

Забезпечення раціонального вигодовування дітей із проявами алергії у ранньому віці

так

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Функціональні розлади травлення у дітей раннього віку та лікування” м. Київ, 16-17 березня 2006 .-Київ.- с.64.

2

Банадига Н.В.,

Волинець О.М.,

Дутчак О.М.

 1.  

Діагностика порушень функції підшлункової залози у дітей хронічною патологією травної системи

 

так

Х Міжнародний конгрес

1

Дутчак О.М. Банадига А.І.

 1.  

Діагностика та корекція порушень зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у дітей

так

Современная педиатрия. –2006. -№ 1.-С. 82-84

3

Банадига Н.В.,

Дутчак О.М.

 1.  

Особливості діагностики стану підшлункової залози в дітей із патологією гепатобіліарної зони

так

Клінічна та експериментальна патологія. – 2006. - Т.У. - № 3. - С. 9-11

3

Банадига Н.В.,
Дутчак О.М.

 1.  

Вторинна екзокринна недостатність підшлункової залози у дітей

так

Мат. ІІІ конгресу педіатрів України, 17-19 жовтня 2006 року, Київ, - С.  156-157.

2

Банадига Н.В. Дутчак О.М.

 1.  

Дисімуноглобулінемія – супутник уражень травної системи у дітей

так

Клінічна імунологія. Алергологія.Інфектологія. –Мат. УІ Всеукраїн. Науково-практичної конф. “Питання імунології в педіатрії – сучасні підходи до імунопрофілактики та імунотерапії у дітей.- 25-26.09.2006 р. –Київ. – С. 10

1

Банадига Н.В., Дутчак О.М.

 1.  

Комплексна реабілітація дітей із рецидивуючою тонзилярною інфекцією

так

Клінічна імунологія. Алергологія.Інфектологія. –Мат. УІ Всеукраїн. Науково-практичної конф. “Питання імунології в педіатрії – сучасні підходи до імунопрофілактики та імунотерапії у дітей.- 25-26.09.2006 р. –Київ. – С. 9.

1

Банадига Н.В.

Рогальський І.О.

Дутчак О.М.

 1.  

Вплив грудного вигодовування на становлення імунної системи у дитини

 

так

Матеріали науково-практичної конф. Із міжнародною участю “Функціональне харчування та його вплив на імунітет і здоров’я дітей раннього віку”. Місхор, 27-29.09.2006. – С. 3-5.

3

Банадига Н.В.

Рогальський І.О.

Дутчак О.М.

24.  

Диференційована оцінка уражень підшлункової залози у дітей

так

Тези УІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання педіатрії, присвя-ченої пам’яті член-кор. АМН , НАН України, РАМН, проф.В.М.Сідельнікова
 – 16-18.11. 2006 р.- Київ. – С. 6

1

Банадига Н.В., Дутчак О.М.

25.  

Частота порушень екскреторної функції підшлункової залози на тлі патології органів травлення

так

Підсумкова науково-практична конференція Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – 8.06.2007р. – м. Тернопіль. - С. 102.

1

Банадига Н.В.

Рудик Т.М.

Глинчак Л.В.

Дутчак О.М.

Галузінська О.

26.  

Проблема уражень підшлункової залози у дітей

так

ПАГ. – 2007. - № 4. – С. 96.

1

Банадига Н.В.

Дутчак О.М.

27.  

Динаміка гепатолієнального синдрому на тлі інфекційного мононуклеозу у дітей

так

Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина” – Вип. 1. – 2007. – С. 56-57.

2

Банадига Н.В.

Дутчак О.М.

Дивоняк О.М.

Рогальський І.О.

Задорожня В.В.

Бочар Т.Т.

28.  

Метаболічна активність підшлункової залози на тлі патології травної системи

так

Збірник наукових праць співр НМАПО ім. Шупика. – Київ. – 2007. Вип. 16, Книга / . – С. 110-114.

5

Банадига Н.В.

Дутчак О.М.

29.  

Діагностика вторинних порушень зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у дітей із хронічною патологією травної системи

так

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Проблемні питання патології у дітей та підлітків”. 3-4 квітня 2008 р. – Тернопіль : Украмедкнига. – С. 80-82.

3

Банадига Н.В.

Дутчак О.М.

Драчинська Г.В.

30.  

Діагностична цінність визначення рівня еластази-1 в крові у дітей із патологією органів травлення

так

Збірник матеріалів науково-практичної конференції Актуальні питання медицини”. 29-30 жовтня 2009 р.- Тернопіль.- С. 141-142

1

Банадига Н.В., Дутчак О.М.

31.  

Порушення зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у дітей з патологіїє травної системи

так

Тези І Конгрсу федерацції педіатрів країн СНД “Дитина і суспільство: проблеми здоров’я, розвитку і харчування. – 15-21 травня 2009 р.- Київ. С. 17

1

Банадига Н.В., Дутчак О.М., Галась М.М.

32.  

Місце вторинної екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей з патологією органів травлення

так

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - № 1. – С. 154-155.

1

Банадига Н.В., Дутчак О.М.

33. П     

Панкреатична недостатність у дітей з патологією травної системи

так

Современная педиатрия. – 2011. - № 3. – С. 115-118.

3

Банадига Н.В., Дутчак О.М., Рогальський І.О., Банадига А.І., Яцків О.Н.

34.  

Функціональні порушення підшлункової залози у дітей на тлі патології травної системи

друк

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. - № 2. – С. 14-17

4

Банадига Н.В.,

Дутчак О.М.,

Банадига А.І.

35.  

Correction of functional violations of pancreas in

children on the  background of pathology of  the

digestive system

друк

ХУІ міжнародний медичний

конгрес студентів і молодих вчених присвячений

55-річчю Тернопільського державного медичного

університету імені І.Я. Горбачевського 

23-25 квітня  2012 року. – Тернопіль - С.104

1

Banadyha Andrii, Dutchak Olga

36.  

Активність гуморальної відповіді у дітей із поєднаною патологією травної системи

-«-

//Матеріали ІІІ Наукового симпозіуму «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення» (з міжнародною участю). – 03-04 жовтня 2013 року, Тернопіль,Україна.- С. 6-7.

2

Банадига Н.В.,

Дутчак О.М.

37.  

Сидеропенічні стани у дітей раннього віку: вирішені та невирішені питання

-«-

//Здобутки клінічної та експериментальної  медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. – 18 червня 2013 р. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С.109-110.

1

Банадига Н.В., Рогальська Я.В., Рогальський І.О.,

Дутчак О.М.

38.  

Спосіб діагностики екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей

-«-

Патент на корисну модель № 84520- 25.10.2013 р.

 

 

Банадига Н.В.,

Дутчак О.М.

39.  

Діагностичне значення дисімуноглобулінемії у дітей із патологією травної системи

Др.

//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря» - Тернопіль, 27 лютого 2014 року. -  С.51-52

2

Банадига Н.В.,

Дутчак О.М.,

 

 

 

 

 

 

 

40.  

Особливості добового монітору артеріального тиску у

дітей із синдромом артеріальної гіпертензії

 

Др.

//Мат.науково-практ.конференції «Коморбідні стани

в практиці лікаря – інтерніста». 5 березня 2015 р. – С. 12-13

 

2

              Банадига Н.В., Дутчак О.М., Продосевич Г.В.,

Микуляк І.Д., Митник А.Л., Козак С.І.

41.  

Правові та методологічні засади підготовки лікарів-педіатрів із медико-соціальних питань підліткового віку

Др.

//Мат.Всеукр.науково-практ.конференції з між народ.участю присвяченої пам’яті ректора чл.-кор. НАМН України проф.Л.Я.Ковальчука «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». 21-22 травня 2015 р. – С. 415-417

 

2

Банадига Н.В., Дутчак О.М., Продосевич Г.В.,

Козак С.І.

 

 

 

 

Автор                                                                          Дутчак О.М.

 

 

 

 

Comments