Доповідь професора Наталії Банадиги на Конгресі EAACI, Прага ( 2022 рік)

Доповідь проф. Наталії Банадиги увійшла до програми EAPS-2022, Барселона (2022 рік)

Колектив кафедри педіатрії ФПО вітає лікарів-інтернів із завершенням інтернатури та отриманням сертифікату спеціаліста за фахом "Педіатрія" (2022 рік)

Викладачі кафедри педіатрії ФПО проводять останні семінарські заняття з лікарями-інтернами (2022 рік)

Лікарі-інтерни ІІ року навчання з фаху "Педіатрія" працюють на семінарі з професор Наталія Банадига (2022 рік)

Доповідь проф. Наталії Банадиги та проф. Алли Наконечної ( Великобританія) на конференції WAO/BSACI ( 26 квітня, м. Едінбург, Шотландія) (2022 рік)

Лікарі-інтерни ІІ року навчання з фаху "Педіатрія" працюють на семінарі з професор Наталія Банадига (2022 рік)

Лікарі- інтерни І-го року навчання з фаху" Педіатрія" працюють під керівництвом асистента Пасяки Н.В. у симуляційному центрі (2022 рік)

Виступ завідувача кафедри педіатрії ФПО професора Наталії Банадиги на Науковому симпозіумі з міжнародною участю «Проблемні питання функціональних розладів органів травлення та коморбідності у загальнолікарській практиці, особливості фармацевтичної опіки» (2021 рік)

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відвідав практичне заняття в симуляційному центрів, що проводила викладач Ольга Дутчак із лікарями-інтернами педіатрами (2021 рік)

Професор Наталія Банадига нагороджена подякою Асоціації педіатрів України (2021 рік)

Виступ професора Наталії Банадиги на ІХ Науковому симпозіумі "Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення" (2021 рік)

Участь професора Наталії Банадиги у XV Конгресі педіатрів України (2021 рік)

Виступ професора Наталії Банадиги на конференції "Коморбідні стани в реаліях сучасної клінічної практики" (2021 рік)

Виступ професора Наталії Банадиги на ІХ Академічній школі педіатрії (2021 рік)

Професор Наталія Банадига увійшла до літопису "101 історія успіху, народжена в Україні" (2021 рік)

Доцент Ігор Рогальський отримав державну нагороду -" Заслужений лікар України" (2021 рік)

Семінар-конференція з участю лікарів-інтернів ІІ року навчання із фаху "Педіатрія" під керівництвом професора Наталії Банадиги (2021 рік)

Участь професора Наталії Банадиги в літній школі Європейської академії педіатрії 2-3 липня 2021 рік

Колектив кафедри педіатрії ФПО вітає лікарів-інтернів із завершенням інтернатури та отриманням сертифікату спеціаліста за фахом "Педіатрія" (2021 рік)

Колектив кафедри Педіатрії ФПО вітає доцента Ігора Рогальського отриманням почесного звання "Заслужений лікар України" (2021 рік)

Професор Наталія Банадига приймає участь у засіданні спеціалізованої вченої ради при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова (2021 рік)

Професор Наталія Банадига доповідала на науково-практичній конференції з міжнародною участю "Актуальні питання діагностики , лікування, раціональної фармакотерапії, профілактики та реабілітації в практиці сімейного лікаря" (2021 рік)

Професор Наталія Банадига прийняла участь в роботі 7 th King's John Price Paediatric Respiratory Conference, Лондон, Велика Британія (2021 рік)

Професор Наталія Банадига прийняла участь в роботі 7 th King's John Price Paediatric Respiratory Conference, Лондон, Велика Британія (2021 рік)

Семінар-конференція на тему: "Бронхіальна астма у дітей ". Проф. Банадига Н.В. (2021 рік) Участь приймають лікарі-інтерни ІІ року навчання із фаху "Педіатрія", лікарі-курсанти із фаху спеціалізації ЗПСМ, лікарі-педіатри із фаху спеціалізації "Педіатрія", лікарів-курсанти циклів тематичних удосконалення.

Семінарске заняття : дискусія лікарів-інтернів з фаху "Педіатрії" з асист. Дутчак О.М. (2021 рік)

Дискусія лікарів-інтернів з фаху "Педіатрія" з проф. Н.Банадига (2021 рік)

Працюють лікарі- інтерни з фаху " Педіатрія" І року навчання (2021 рік)Лікарі-інтерни з професором Наталією Банадигою обговорюють питання невідкладних станів в педіатрії... (2021 рік)


Проф. Банадига Н.В. головує на засіданні разової СВР ДФ 58.601.013 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шульгай Анни-Марії Аркадіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за спеціальністю 228 "Педіатрія" (2020 рік)

Виступ проф. Банадиги Н.В. на тему: "Алергічна патологія у дітей в практиці лікаря первинної ланки: проблеми та вирішення" на онлайн-тренінгу "Мистцетво лікування" (2020 рік)

Виступ професора Банадиги Н.В. на онлайн 8th Congress of the European Academy of Paediatric Societies
(
2020 рік)

Виступ асист. Дутчак О.М. на онлайн-конференції "Симуляційне навчання в додипломній та післядипломній підготовці лікарів" (2020 рік).

Виступ професора Наталії Василівни Банадиги на ILADS онлайн конференції "ONE HEALTH LYME – THE INTERSECTION OF LYME AND COVID" (2020 рік)

Лікарі-інтерни з фаху "Педіатрії" працюють на семінарі на тему: "Харчування дітей із генетичною патологією" із асист. Дутчак О.М. (2020 рік)

Професор Банадига Наталія дистанційно читає лекцію лікарям-інтерна І -го року навчання "Актуальні питання харчування немовлят та дітей" ( 2020 рік)

Лікарі-інтерни з фаху "Педіатрія" працюють на семінарі, присвяченому порушення росту у дітей ( 2020 рік)

Професор Банадига Наталія читає лікарям-курсантам лекцію "Гостра ревматична лихоманка у дітей" (2020 рік)

Триває європейський тиждень імунізації. Професор Наталя Банадига читає лекцію "Менінгококова інфекція у дітей" (2020 рік)

Дутчак О.М. читає лекцію для лікарів-інтернів ІІ року життя на тему: "Актуальні питання вроджених вад серця у дітей" (2020 рік)

Дистанційне навчання з лікарями-курсантами циклу спеціалізації "Загальна практика - сімейна медицина" професор Наталія Банадига читає лекцію з питань вигодовування дітей раннього віку ( 2020 рік)

Триває дистанційне навчання . Лікарі інтерни працюють на семінарі, присвяченому роботі в умовах пандемії COVID-19 з доцентом Рогальським І.О. та асист. Дутчак О.М. (2020 рік )

Лікарі-курсанти циклу ТУ "Актуальні питання патології дітей раннього віку" працюють в симуляційному центрі (2020 рік)

Лікарі-курсанти циклу ТУ " Актуальні питання дитячих інфекційних хвороб" з доцентом Рогальським І. О. (2020 рік)

Професор Наталія Банадига виступає на УІ академічній школі з педіатрії , Трускавець (2020 рік)

Професор Н.Банадига виступає на конференції Української Академії педіатрії , Хмельницький (2020 рік)

Колектив суддів на V Ювілейному Міжнародному зимовому чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги "Кременецьке медичне ралі-2020" . Серед суддів асист. кафедри Дутчак О.М. (2020 рік).

Асист. Дутчак Ольга проводить майстер-клас та оцінює педіатричний конкурс на V Ювілейному Міжнародному зимовому чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги "Кременецьке медичне ралі-2020", що проходили з 19-го до 22-го лютого 2020 року.

Лікарі інтерни з фаху "Педіатрія" І та ІІ року навчання (2020 рік)

Доцент кафедри І.О. Рогальський (на фото) читає лекцію для лікарів-інтернів та лікарів-курсантів з фаху "Педіатрія" (2020 рік)

Професорка університету Наталія Василівна Банадига веде дискусійний клуб під час роботи українсько-німецької школи з педіатрії (2019 рік)

Виступ завідувачки кафедри педіатрії ННІПО професора Наталії Василівни Банадиги на пленарному засіданні з доповіддю (2019 рік)

В президії професор Банадига Н.В. (на фото зліва направо - друга) веде дискусійний клуб У академічної школи з педіатрії (DEUTSCH- UKRAINISCHER PADIATRIE –SEMINARKONGRESS) (2019 рік)

Завідувач кафедри педіатрії ННІПО професор Банадига Н.В. (на фото справа наліво перша та Цан Н.). Зустріч вчителя і учениці. Особливо приємно, коли на таких наукових форумах зустрічаєш своїх вчорашніх лікарів-інтернів, а сьогодні – завідувачку педіатричним відділенням Наталю Цан (2019 рік)

Виступ професора Наталії Василівни Банадиги на практичній конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2019 рік)


Зустріч давніх друзів та колег : професор Людмила Квашніна, професор Володимир Лапшин, професор Людмила Омельченко (ДУ «ІПАГ НАМН України») та професор Наталія Банадига ( на фото зліва направо) . ХІV Конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» (2019 рік)

Під час вручення відзнаки завідувачу кафедри педіатрії заслуженому діячу науки і техніки України, професору Наталії Банадига (на фото). За вагомий особистий внесок у розвиток медицини дитинства та високий професіоналізм вручено почесну грамоту Асоціації педіатрів України (2019 рік)

Професор Наталія Банадига та доцент Ігор Рогальський під час конференції "Актуальні проблеми педіатрії" (2019 рік)

Професор Наталія Банадига та доцент Ігор Рогальський на ХІУ Конгресі педіатрів України (2019 рік)

Учасники ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії»– завідувачі кафедр педіатрії ВНЗ України (на фото зав. кафедри, проф. Банадига Н.В. по центру) (2019 рік)

Доцент Ігор Рогальський доповідає на конференції (2019 р.)

ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В. Сідельникова та 75-річчю кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О. Богомольця. Захід відбувся у Львові (на фото зав. кафедри, проф. Банадига Н.В. по центру) (2019 рік)

Вячеслав Бережний та Наталія Банадига (на фото зліва направо) перед початком семінару "Імплементація міжнародних протоколів у педіатричну практику» (2019 рік)

Виступ професора Наталії Василівни Банадиги на тему: "Комплексний підхід до ведення гострих респіраторних інфекцій у дітей" (2019 рік)

Учасники семінару (на фото зліва направо) професор Наталія Банадига , професор Галина Бекетова, доцент Ігор Рогальський, зав.педіатричним відділенням КНП "ТМДКЛ" Галина Драчинська (2019 рік)

Професор Банадига Н.В. ( на фото) під час прийому пацієнта на виїзді у Козівську ЦРКЛ та КНП «РЦП МСД Козівської РР» з метою надання консультативної допомоги (2019 рік)

Вітальне слово заслуженого діяча науки і техніки України, зав. кафедри, проф. Банадиги Н.В. на обласній науково-практичній конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей" (2019 рік)

Виступ зав.кафедри, проф. Банадиги Н.В. під час обласної науково-практичної конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей" (2019 рік)

Дискусія під час обласної науково-практичної конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей" проф. Банадига Н.В. (на фото в центрі) (2019 рік)

Виступ доц.Рогальського І.О. на обласній науково-практичній конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей" (2019 рік)

Майстер-клас по серцево-легеневій реанімації на обласній науково-практичній конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей". Проф. Банадига Н.В. і доц. Ходочук Н.Я .(на фото зліва направо) (2019 рік)

Виступ завідувача інфекційним відділенням ТМДКЛ Дивоняк О.М. на обласній науково-практичній кон-ференції на тему: "Проблемні пи-тання патології у дітей" (2019рік)

Виступ асист. Дутчак О.М. на обласній науково-практичній конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей" (2019 рік)

Під час обласної науково-практичної конференції на тему : "Проблемні питання патології у дітей" (на фото зліва на право) зав.кафедри проф.Банадига Н.В., головний спеціаліст Голяк М.А. (2019 рік)

Учасники обласної науково-практичної конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей" (2019 рік)

Професор Банадига Н.В., головує на науково-практичному семінарі «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра» (2019 рік)

Учасники науково-практичного семінару «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра» (на фото зліва на право) асист. Дутчак О.М. лікар-педіатр Драчинська Г.В., професор Банадига Н.В., лікар-педіатр Хом'як О.І., лікар-педіатр Дудун Н., лікар-педіатр Медецька І.О. (2019 рік)

Виступаючі науково- практичного семінару на тему: "Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра" (на фото зліва на право),проф. Бережний В.В. проф. Волосовець О.П., проф . Банадига Н.В. , проф. Павлишин Г.А., проф. Кривопустов С.П. Голяк М.В. (2019 рік)

Професор Банадига Н.В. головує на засіданні четвертого академічного симпозіуму з педіатрії (2019 рік)

Завідувач кафедри педіатрії ННІПО професор Банадига Н.В. виступає з доповіддю на четвертому академічному симпозіумі з педіатрії (2019 рік)

Професор Банадига Н.В. виступає на четвертому академічному симпозіумі з педіатрії (2019 рік)

Виступ професора Банадиги Н.В. на четвертому академічному симпозіумі з педіатрії (2019 рік)

Професор Банадига Н.В. , проф. Уманець Т.Р. ІПАГ АМН (на фото зліва направо) під час конференцїї " Актуальні питання та практичні аспекти дитячої пульмонології та алергології" ( Київ, 2019 рік)

Професор Банадига Н.В. , проф. Охотнікова О.М. НМАПО під час конференцїї " Актуальні питання та практичні аспекти дитячої пульмонології та алергології" (Київ, 2019 рік)

Порфесор Банадига Н.В., (Україна) професор Наконечна Г . (на фото зліва направо) (Великобританія) під час конференцїї " Актуальні питання та практичні аспекти дитячої пульмонології та алергології" (Київ, 2019 рік)

Учасники навчання з екстренної медицини за сучасними міжнародними стандартами "Транзиторна програма", куратор групи асист. Дутчак О.М (на фото справа (2019 рік)

Відпрацювання практичних навичок учасниками "Транзиторної програми" (2019 рік)

Куратори навчання з курсантами з екстренної медицини "Транзиторна програма" асист. Бурбела Е.І. та асист. Дутчак О.М. (2019 рік)

Куратори та учасники навчання з екстренної медицини "Транзиторна програма" (2019 рік)

Завідувач кафедри педіатрії навчально-наукового інституту післядипломної освіти ТДМУ, проф. Банадига Н.В. зосередила увагу на проблемах діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей.

Проф. Банадига Н.В. ( на фото ) під час презентації (2019 рік)

Святкування 40-річчя з дня створення навчально - наукового інституту післядипломної освіти. Колектив Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського та гості заходу (2018 рік)

Виступ проф. Банадиги Н.В. під час конференції "Безперервний професійний розвиток лікаря" (2018 рік)

Асист. Дутчак О.М. (на фото зліва на право) та лікар функціональної діагностики Поспіх Н.Ю- учасники XIII Укрїнського форуму вроджених вад серця (2018 рік)

Зав.кафедри педіатрії ННІПО, заслужений діяч науки і техніки України, професор Наталія Василівна Банадига на всеукраїнській науково-практичій конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (2018 рік)

Під час пленарних засідань на всеукраїнській науково-практичій конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії" головувала зав.кафедри педіатрії ННІПО, заслужений діяч науки і техніки України, професор Наталія Банадига (на фото справа перша) (2018 рік)

Під час виступу заслужений діяч науки і техніки України, професор, зав.кафедри педіатрії ННІПО Наталія Банадига на всеукраїнській науково-практичій конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії (2018 рік)

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Барна С.С. вручає проф. Банадизі Н.В. державну нагороду України з нагоди Дня Соборності України «ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ» (2018 рік)

Виступ проф. Банадиги Н.В. на тему: "Бронхіальна астма у дітей в світлі рекомендацій GINA-2017 та вітчизняного Протоколу" перед лікарями-інтернами та лікарями курсантами на преривчастих курсах. Тернопіль (2017 рік)

Головний спеціаліст (педіатр): Голяк М.В. головує на преривчастих курсах для лікарів педіатрів та лікарів загальної-практики та сімейної медицини Тернопіль (2017 рік)

Учасники преривчастих курсів на тему: "Бронхіальна астма у дітей в світлі рекомендацій GINA-2017 та вітчизняного Протоколу" Тернопіль (2017 рік)

На фото (зліва направо): лаб. Жук О.Ф., доц. Рогальський І.О., асист. Рогальська Я.В., проф. Гнатюк М.С., проф. Банадига Н.В., аспір. Волошин С.Б., клін.орд. Медецька І.О., доц. Ходорчук Н.Я., асист.Дутчак О.М., асист. Гаріян Т.В. Апробація дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук аспіранта кафедри педіатрії ННІ ПО Волошин Станіслави Богданівни (2017 рік)

На фото (зліва на право): клін.орд. Медецька І.О., асист. Дутчак О.М., проф. Банадига Н.В., асист. Гаріян Т.В. Святкування шістдесятої річниці з дня заснування ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського.Тернопіль.(2017 рік)

На фото (зліва направо): асист. Дутчак О.М., проф. Слободян Л.М., проф. Банадига Н.В., доц. Ходорчук Н.Я. Святкування шістдесятої річниці з дня заснування ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського.Тернопіль.(2017 рік)

На фото (зліва.направо): гол. бухг. Мудрик Т.Є, проф. Банадига Н.В., проф. Маланчук Л.М., декан стомат. факульт. Бойцанюк С.І., декан мед. факульт. Крицька Г.А., проф. Пасєчко Н.В.Тернопіль (2017 рік)

На фото (зліва направо) проф. Павлишин Г.А., доц. Ходорчук Н.Я., проф. Банадига Н.В., Волосовець В.П. , проф.Кривопустов С.П. на науково-практичному семінарі “Безперервний розвиток сімейного лікаря та педіатра” на тему: “Інновації у діагностиці, лікуванні та профілактиці поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку” .Тернопіль (2017 рік)

На фото (зліва направо) проф.Банадига Н.В., проф. Павлишин Г.А. головують на науково-практичному семінарі “Безперервний розвиток сімейного лікаря та педіатра” на тему: “Інновації у діагностиці, лікуванні та профілактиці поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку” Тернопіль (2017 рік).

На фото (зліва направо) асист.Дутчак О.М., зав.кафедри, проф.Банадига Н.В. під час роботи ІІІ Всеукраїнського з'їзду дитячих кардіологів, м. Київ (2017 рік)

Виспуп проф. Банадиги Н.В. на науковому семінарі "Школа експертів із харчової алергії " у м. Львові. (2017 рік)

Асист. Дутчак О.М. (на фото зліва на прав) та проф. Банадига Н.В. під час роботи наукового семінару "Школа експертів із харчової алергії " у м. Львові. (2017 рік)

Проф. Банадига Н.В. головує на преривчастих курсах для лікарів-педіатрів та лікарів ЗПСМ (2017 рік)

Виступ проф. Банадиги Н.В. на преривчастих курса "Підходи до діагностики і дифереціальної діагностики менінгококової інфекції та невідкладна допомога". (2017 рік)

Проф. Банади Н.В. під час роботи ІІ Всеукраїнского з'їзду дитячих кардіологів, 2016 рік в м. Києві

Проф. Банадига Н.В., проф. Волосовець О.П. під час роботи ІІ Всеукраїнского з'їзду дитячих кардіологів, 2016 рік в м. Києві

Проф. Банадига Н.В. та ас. Дутчак О.М. прийняли участь у ІІВсеукраїнскому з'їзді дитячих кардіологів, 2016 рік в м. Києві.

Проф. Банади Н.В. головує на науково-практичній конференції "Актульальні питання клінічної, соціальної педіатрії та дитячої неврології" (2016 рік)

Виступ проф. Бережного В.В. Проф. Банади Н.В. головує на науково-практичній конференції "Актульальні питання клінічної, соціальної педіатрії та дитячої неврології" (2016 рік)

Проф. Банадига Н.В. та проф. Бережний В.В. на ХI конгресі педіатрів України „Актуальні проблеми педіатрії» (2016 рік)

Проф. Бекетова Г.В., проф. Волосовець О.В. на ХI конгресі педіатрів України „Актуальні проблеми педіатрії» (2016 рік)

Учасники наради завідувачів кафедр педіатрії ВНЗ України (2015 рік)

Вручення дипломів студентам Чортківського медичного коледжу Проф. Банадига Н.В. голова державних іспитів в Чортківському медичному коледжі (2015 рік)

Учасники української дегегації. Конгрес асоціація педіатрів Європи, Флоренцїі. Серед учасників проф. Банадига Н.В. (на фото зліва, друга) (2015 рік)

Семінар-тренінг «Підготовка тренерів за програмою «Принципи «дружнього підходу» при наданні медичної допомоги підліткам та молоді» На фото (зліва направо): асист. Дутчак О.М., доц. Фурдела В.Б., доц. Ярема Н.М. м. Київ (2015 рік)

Спільно із коллективом Інституту післядипломної освіти ТДМУ проведена Всеукраїнська науково-практична-конференція «Коморбідні стани в практиці сімейного лікаря». Виступає проф. Банадига Н.В. (2015 рік)

Виступає проф. Банадига Н.В. на Всеукраїнській науково-практичній конференції « Коморбідні стани в практиці сімейного лікаря» (2015 рік)

Виспуп доц.Рогальського І.О. на міжобласній науково-практичній конференцїї "Проблемні питання патології у дітей» для педіатрів та сімейних лікарів. (2014 рік)

Виспуп проф. Банадиги Н.В. на міжобласній науково-практичній конференцїї "Проблемні питання патології у дітей» для педіатрів та сімейних лікарів. (2014 рік)


Виспуп асист. Дутчак О.М. на міжобласній науково-практичній конференцїї "Проблемні питання патології у дітей» для педіатрів та сімейних лікарів. (2014 рік)


Під час виступу проф. Банадига Н.В. на науково-практичній конференції "Невирішенні питання бронхіальної астми у дітей" в м.Чернівці (2014 рік)

Виспуп проф. Банадиги Н.В. на науково-практичній конференції "Невирішенні питання бронхіальної астми у дітей" в м.Чернівці (2014 рік)

На науковому симпозіумі "Проблемні питання патології у дітей", м. Київ . Проф. Н. Банадига Н.В. у президії четверта (2014 рік)

Виступ проф. Банадиги Н.В. на науковому симпозіумі "Проблемні питання патології у дітей", м. Київ (2014 рік)

Проф. Банадига Н.В. разом із колегами із України (на фото друга зліва) учасник конгресу Європейської асоціації педіатрів, Іспанія, м.Барселона, жовтень (2014 рік)

Проф.Н.Банадига та проф.Ю.Больбот під час Сідельникових читань, м. Дніпропетровськ ( 2014 рік)

Виступ проф. Банадиги Н.В. під час Сідельникових читань, м. Дніпропетровськ ( 2014 рік)


Учасники конференції Сідельникових читань, м. Дніпропетровськ ( 2014 рік)


Проф.Н.Банадига та проф. В.Бережний (на фото зліва направо) під час Сідельникових читань,м. Судак (2013 рік)

Проф. Н.Банадига (на фото зліва направо друга). Учасники конгресу Європейської асоціаціїї педіатрів, Франція, м. Ліон (2013 рік)

Проф. Н.Банадига (на фото перша зліва направо ) номінант Всеукраїнського проекту Успішна жінка України, м. Київ (2013 рік)

Проф. Банадига Н.В. (на фото) на Європейському конгресі педіатрів, м. Глазго (2013 рік)

Асист. Гаріян Т.В. ( на фото у центрі) Стажування у Вроцлавському медичному університеті ім. Пястов Шльонських (м. Вроцлав, Польща (2013 рік)

Асист. Гаріян Т.В. (на фото) Освітній конгрес Європейської Академії Педіатрії (EAP, Pediatric section of European Union of Medical Specialists), (м. Ліон, Франція, 2013 рік)


Проф. Банадига Н.В. на конгресі біля стенду.Проф. Банадига Н.В. на європейському конгресі педіатрів, м. Ньюкасл (2011 рік)

Проф. Банадига Н.В. головує на Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю на «Сучасні напрямки діагностики та лікування дітей з ендокринною патологією», (2011 рік)

Українська делегація приймає участь у Конгресі педіатрів Європи, Проф. Банадига Н.В. (на фото третя зліва ) м. Копенгаген, 2010 рік

Доповідь проф. Наталії Банадиги увійшла до програми EAPS-2022, Барселона (2022 рік)