Проф. Банадига Н.В. головує на засіданні разової СВР ДФ 58.601.013 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шульгай Анни-Марії Аркадіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за спеціальністю 228 "Педіатрія" (2020 р.)

Виступ проф. Банадиги Н.В. на тему: "Алергічна патологія у дітей в практиці лікаря первинної ланки: проблеми та вирішення" на онлайн-тренінгу "Мистцетво лікування" (2020 р.)

Виступ професора Банадиги Н.В. на онлайн 8th Congress of the European Academy of Paediatric Societies
(
2020)

Виступ асист. Дутчак О.М. на онлайн-конференції "Симуляційне навчання в додипломній та післядипломній підготовці лікарів" (2020).

Виступ професора Наталії Василівни Банадиги на ILADS онлайн конференції "ONE HEALTH LYME – THE INTERSECTION OF LYME AND COVID" (2020)

Лікарі-інтерни з фаху "Педіатрії" працюють на семінарі на тему: "Харчування дітей із генетичною патологією" із асист. Дутчак О.М. (2020 р.)

Професор Банадига Наталія дистанційно читає лекцію лікарям-інтерна І -го року навчання "Актуальні питання харчування немовлят та дітей" ( 2020 р.)

Лікарі-інтерни з фаху "Педіатрія" працюють на семінарі, присвяченому порушення росту у дітей ( 2020 р.)

Професор Банадига Наталія читає лікарям-курсантам лекцію "Гостра ревматична лихоманка у дітей" (2020 р.)

Триває європейський тиждень імунізації. Професор Наталя Банадига читає лекцію "Менінгококова інфекція у дітей" (2020 р.)

Дутчак О.М. читає лекцію для лікарів-інтернів ІІ року життя на тему: "Актуальні питання вроджених вад серця у дітей" (2020 р.)

Дистанційне навчання з лікарями-курсантами циклу спеціалізації "Загальна практика - сімейна медицина" професор Наталія Банадига читає лекцію з питань вигодовування дітей раннього віку ( 2020 р.)

Триває дистанційне навчання . Лікарі інтерни працюють на семінарі, присвяченому роботі в умовах пандемії COVID-19 з доцентом Рогальським І.О. та асист. Дутчак О.М. (2020 р. )

Лікарі-курсанти циклу ТУ "Актуальні питання патології дітей раннього віку" працюють в симуляційному центрі (2020 р.)

Лікарі-курсанти циклу ТУ " Актуальні питання дитячих інфекційних хвороб" з доцентом Рогальським І. О. (2020 р.)

Професор Наталія Банадига виступає на УІ академічній школі з педіатрії , Трускавець (2020 р.)

Професор Н.Банадига виступає на конференції Української Академії педіатрії , Хмельницький (2020 р.)

Колектив суддів на V Ювілейному Міжнародному зимовому чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги "Кременецьке медичне ралі-2020" . Серед суддів асист. кафедри Дутчак О.М. (2020 р.).

Асист. Дутчак Ольга проводить майстер-клас та оцінює педіатричний конкурс на V Ювілейному Міжнародному зимовому чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги "Кременецьке медичне ралі-2020", що проходили з 19-го до 22-го лютого 2020 року.

Лікарі інтерни з фаху "Педіатрія" І та ІІ року навчання (2020 р.)

Доцент кафедри І.О. Рогальський (на фото) читає лекцію для лікарів-інтернів та лікарів-курсантів з фаху "Педіатрія" (2020 р.)

Професорка університету Наталія Василівна Банадига веде дискусійний клуб під час роботи українсько-німецької школи з педіатрії (2019 р.)

Виступ завідувачки кафедри педіатрії ННІПО професора Наталії Василівни Банадиги на пленарному засіданні з доповіддю (2019 р.)

В президії професор Банадига Н.В. (на фото зліва направо - друга) веде дискусійний клуб У академічної школи з педіатрії (DEUTSCH- UKRAINISCHER PADIATRIE –SEMINARKONGRESS) (2019 р.)

Завідувач кафедри педіатрії ННІПО професор Банадига Н.В. (на фото справа наліво перша та Цан Н.). Зустріч вчителя і учениці. Особливо приємно, коли на таких наукових форумах зустрічаєш своїх вчорашніх лікарів-інтернів, а сьогодні – завідувачку педіатричним відділенням Наталю Цан (2019 р.)

Виступ професора Наталії Василівни Банадиги на практичній конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2019 р.)


Зустріч давніх друзів та колег : професор Людмила Квашніна, професор Володимир Лапшин, професор Людмила Омельченко (ДУ «ІПАГ НАМН України») та професор Наталія Банадига ( на фото зліва направо) . ХІV Конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» (2019 р.)

Під час вручення відзнаки завідувачу кафедри педіатрії заслуженому діячу науки і техніки України, професору Наталії Банадига (на фото). За вагомий особистий внесок у розвиток медицини дитинства та високий професіоналізм вручено почесну грамоту Асоціації педіатрів України (2019 р.)

Професор Наталія Банадига та доцент Ігор Рогальський під час конференції "Актуальні проблеми педіатрії" (2019 р.)

Професор Наталія Банадига та доцент Ігор Рогальський на ХІУ Конгресі педіатрів України (2019 р.)

Учасники ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії»– завідувачі кафедр педіатрії ВНЗ України (на фото зав. кафедри, проф. Банадига Н.В. по центру) (2019 р.)

Доцент Ігор Рогальський доповідає на конференції (2019 р.)

ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В. Сідельникова та 75-річчю кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О. Богомольця. Захід відбувся у Львові (на фото зав. кафедри, проф. Банадига Н.В. по центру ) (2019 р.)

Вячеслав Бережний та Наталія Банадига (на фото зліва направо) перед початком семінару "Імплементація міжнародних протоколів у педіатричну практику» (2019 р.)

Виступ професора Наталії Василівни Банадиги на тему: "Комплексний підхід до ведення гострих респіраторних інфекцій у дітей" (2019 р.)

Учасники семінару (на фото зліва направо) професор Наталія Банадига , професор Галина Бекетова, доцент Ігор Рогальський, зав.педіатричним відділенням КНП "ТМДКЛ" Галина Драчинська (2019 р.)

Професор Банадига Н.В. ( на фото) під час прийому пацієнта на виїзді у Козівську ЦРКЛ та КНП «РЦП МСД Козівської РР» з метою надання консультативної допомоги (2019 р.)

Вітальне слово заслуженого діяча науки і техніки України, зав. кафедри, проф. Банадиги Н.В. на обласній науково-практичній конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей" (2019 р.)

Виступ зав.кафедри, проф. Банадиги Н.В. під час обласної науково-практичної конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей" (2019 р.)

Дискусія під час обласної науково-практичної конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей" проф. Банадига Н.В. (на фото в центрі) (2019 р.)

Виступ доц.Рогальського І.О. на обласній науково-практичній конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей" (2019р.)

Майстер-клас по серцево-легеневій реанімації на обласній науково-практичній конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей". Проф. Банадига Н.В. і доц. Ходочук Н.Я .(на фото зліва направо) (2019 р.)

Виступ завідувача інфекційним відділенням ТМДКЛ Дивоняк О.М. на обласній науково-практичній кон-ференції на тему: "Проблемні пи-тання патології у дітей" (2019р.)

Виступ асист. Дутчак О.М. на обласній науково-практичній конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей" (2019 р.)

Під час обласної науково-практичної конференції на тему : "Проблемні питання патології у дітей" (на фото зліва на право) зав.кафедри проф.Банадига Н.В., головний спеціаліст Голяк М.А. (2019 р.)

Учасники обласної науково-практичної конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей" (2019 р.)

Професор Банадига Н.В., головує на науково-практичному семінарі «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра» (2019 р.)

Учасники науково-практичного семінару «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра» (на фото зліва на право) асист. Дутчак О.М. лікар-педіатр Драчинська Г.В., професор Банадига Н.В., лікар-педіатр Хом'як О.І., лікар-педіатр Дудун Н., лікар-педіатр Медецька І.О. (2019 р.)

Виступаючі науково- практичного семінару на тему: "Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра" (на фото зліва на право),проф. Бережний В.В. проф. Волосовець О.П., проф . Банадига Н.В. , проф. Павлишин Г.А., проф. Кривопустов С.П. Голяк М.В. (2019 р.)

Професор Банадига Н.В. головує на засіданні четвертого академічного симпозіуму з педіатрії (2019 р.)

Завідувач кафедри педіатрії ННІПО професор Банадига Н.В. виступає з доповіддю на четвертому академічному симпозіумі з педіатрії (2019 р.)

Професор Банадига Н.В. виступає на четвертому академічному симпозіумі з педіатрії (2019 р.)

Виступ професора Банадиги Н.В. на четвертому академічному симпозіумі з педіатрії (2019 р.)

Професор Банадига Н.В. , проф. Уманець Т.Р. ІПАГ АМН (на фото зліва направо) під час конференцїї " Актуальні питання та практичні аспекти дитячої пульмонології та алергології" ( Київ, 2019 р.)

Професор Банадига Н.В. , проф. Охотнікова О.М. НМАПО під час конференцїї " Актуальні питання та практичні аспекти дитячої пульмонології та алергології" (Київ, 2019 р.)

Порфесор Банадига Н.В., (Україна) професор Наконечна Г . (на фото зліва направо) (Великобританія) під час конференцїї " Актуальні питання та практичні аспекти дитячої пульмонології та алергології" (Київ, 2019 р.)

Учасники навчання з екстренної медицини за сучасними міжнародними стандартами "Транзиторна програма", куратор групи асист. Дутчак О.М (на фото справа (2019 р.)

Відпрацювання практичних навичок учасниками "Транзиторної програми" (2019 р.)

Куратори навчання з курсантами з екстренної медицини "Транзиторна програма" асист. Бурбела Е.І. та асист. Дутчак О.М. (2019 р.)

Куратори та учасники навчання з екстренної медицини "Транзиторна програма" (2019 р.)

Завідувач кафедри педіатрії навчально-наукового інституту післядипломної освіти ТДМУ, проф. Банадига Н.В. зосередила увагу на проблемах діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей.

Проф. Банадига Н.В. ( на фото ) під час презентації (2019 р.)

Святкування 40-річчя з дня створення навчально - наукового інституту післядипломної освіти. Колектив Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського та гості заходу (2018 р.)

Виступ проф. Банадиги Н.В. під час конференції "Безперервний професійний розвиток лікаря" (2018 р.)

Асист. Дутчак О.М. (на фото зліва на право) та лікар функціональної діагностики Поспіх Н.Ю- учасники XIII Укрїнського форуму вроджених вад серця (2018 р.)

Зав.кафедри педіатрії ННІПО, заслужений діяч науки і техніки України, професор Наталія Василівна Банадига на всеукраїнській науково-практичій конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (2018 р.)

Під час пленарних засідань на всеукраїнській науково-практичій конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії" головувала зав.кафедри педіатрії ННІПО, заслужений діяч науки і техніки України, професор Наталія Банадига (на фото справа перша) (2018 р.)

Під час виступу заслужений діяч науки і техніки України, професор, зав.кафедри педіатрії ННІПО Наталія Банадига на всеукраїнській науково-практичій конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії (2018 р.)

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Барна С.С. вручає проф. Банадизі Н.В. державну нагороду України з нагоди Дня Соборності України «ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ» (2018 р.)

Виступ проф. Банадиги Н.В. на тему: "Бронхіальна астма у дітей в світлі рекомендацій GINA-2017 та вітчизняного Протоколу" перед лікарями-інтернами та лікарями курсантами на преривчастих курсах. Тернопіль (2017 р.)

Головний спеціаліст (педіатр): Голяк М.В. головує на преривчастих курсах для лікарів педіатрів та лікарів загальної-практики та сімейної медицини Тернопіль (2017 р.)

Учасники преривчастих курсів на тему: "Бронхіальна астма у дітей в світлі рекомендацій GINA-2017 та вітчизняного Протоколу" Тернопіль (2017 р.)

На фото (зліва направо): лаб. Жук О.Ф., доц. Рогальський І.О., асист. Рогальська Я.В., проф. Гнатюк М.С., проф. Банадига Н.В., аспір. Волошин С.Б., клін.орд. Медецька І.О., доц. Ходорчук Н.Я., асист.Дутчак О.М., асист. Гаріян Т.В. Апробація дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук аспіранта кафедри педіатрії ННІ ПО Волошин Станіслави Богданівни (2017 р.)

На фото (зліва на право): клір.орд. Медецька І.О., асист. Дутчак О.М., проф. Банадига Н.В., асист. Гаріян Т.В. Святкування шістдесятої річниці з дня заснування ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського.Тернопіль.(2017 р.)

На фото (зліва направо): асист. Дутчак О.М., проф. Слободян Л.М., проф. Банадига Н.В., доц. Ходорчук Н.Я. Святкування шістдесятої річниці з дня заснування ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського.Тернопіль.(2017 р.)

На фото (зліва.направо): гол. бухг. Мудрик Т.Є, проф. Банадига Н.В., проф. Маланчук Л.М., декан стомат. факульт. Бойцанюк С.І., декан мед. факульт. Крицька Г.А., проф. Пасєчко Н.В.Тернопіль (2017 р.)

На фото (зліва направо) проф. Павлишин Г.А., доц. Ходорчук Н.Я., проф. Банадига Н.В., Волосовець В.П. , проф.Кривопустов С.П. на науково-практичному семінарі “Безперервний розвиток сімейного лікаря та педіатра” на тему: “Інновації у діагностиці, лікуванні та профілактиці поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку” .Тернопіль (2017 р.)

На фото (зліва направо) проф.Банадига Н.В., проф. Павлишин Г.А. головують на науково-практичному семінарі “Безперервний розвиток сімейного лікаря та педіатра” на тему: “Інновації у діагностиці, лікуванні та профілактиці поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку” Тернопіль (2017 р.).

На фото (зліва направо) асист.Дутчак О.М., зав.кафедри, проф.Банадига Н.В. під час роботи ІІІ Всеукраїнського з'їзду дитячих кардіологів, м. Київ (2017 р.)

Виспуп проф. Банадиги Н.В. на науковому семінарі "Школа експертів із харчової алергії " у м. Львові. (2017 р.)

Асист. Дутчак О.М. (на фото зліва на прав) та проф. Банадига Н.В. під час роботи наукового семінару "Школа експертів із харчової алергії " у м. Львові. (2017 р.)

Проф. Банадига Н.В. головує на преривчастих курсах для лікарів-педіатрів та лікарів ЗПСМ (2017 р.)

Виступ проф. Банадиги Н.В. на преривчастих курса "Підходи до діагностики і дифереціальної діагностики менінгококової інфекції та невідкладна допомога". (2017 р.)

Проф. Банади Н.В. під час роботи ІІ Всеукраїнского з'їзду дитячих кардіологів, 2016 р. в м. Києві

Проф. Банадига Н.В., проф. Волосовець О.П. під час роботи ІІ Всеукраїнского з'їзду дитячих кардіологів, 2016 р. в м. Києві

Проф. Банадига Н.В. та ас. Дутчак О.М. прийняли участь у ІІВсеукраїнскому з'їзді дитячих кардіологів, 2016 р. в м. Києві.

Проф. Банади Н.В. головує на науково-практичній конференції "Актульальні питання клінічної, соціальної педіатрії та дитячої неврології" (2016 р.)

Виступ проф. Бережного В.В. Проф. Банади Н.В. головує на науково-практичній конференції "Актульальні питання клінічної, соціальної педіатрії та дитячої неврології" (2016 р.)

Проф. Банадига Н.В. та проф. Бережний В.В. на ХI конгресі педіатрів України „Актуальні проблеми педіатрії» (2016 р. )

Проф. Бекетова Г.В., проф. Волосовець О.В. на ХI конгресі педіатрів України „Актуальні проблеми педіатрії» (2016 р.)

Учасники наради завідувачів кафедр педіатрії ВНЗ України (2015 р.)

Вручення дипломів студентам Чортківського медичного коледжу Проф. Банадига Н.В. голова державних іспитів в Чортківському медичному коледжі (2015 р.)

Учасники української дегегації. Конгрес асоціація педіатрів Європи, Флоренцїі. Серед учасників проф. Банадига Н.В. (на фото зліва, друга) (2015 р.)

Семінар-тренінг «Підготовка тренерів за програмою «Принципи «дружнього підходу» при наданні медичної допомоги підліткам та молоді» На фото (зліва направо): асист. Дутчак О.М., доц. Фурдела В.Б., доц. Ярема Н.М. м. Київ (2015 р.)

Спільно із коллективом Інституту післядипломної освіти ТДМУ проведена Всеукраїнська науково-практична-конференція «Коморбідні стани в практиці сімейного лікаря». Виступає проф. Банадига Н.В. (2015 р.)

Виступає проф. Банадига Н.В. на Всеукраїнській науково-практичній конференції « Коморбідні стани в практиці сімейного лікаря» (2015 р.)

Виспуп доц.Рогальського І.О. на міжобласній науково-практичній конференцїї "Проблемні питання патології у дітей» для педіатрів та сімейних лікарів. (2014 р.)

Виспуп проф. Банадиги Н.В. на міжобласній науково-практичній конференцїї "Проблемні питання патології у дітей» для педіатрів та сімейних лікарів. (2014 р.)


Виспуп асист. Дутчак О.М. на міжобласній науково-практичній конференцїї "Проблемні питання патології у дітей» для педіатрів та сімейних лікарів. (2014 р.)


Під час виступу проф. Банадига Н.В. на науково-практичній конференції "Невирішенні питання бронхіальної астми у дітей" в м.Чернівці (2014 р.)

Виспуп проф. Банадиги Н.В. на науково-практичній конференції "Невирішенні питання бронхіальної астми у дітей" в м.Чернівці (2014 р.)

На науковому симпозіумі "Проблемні питання патології у дітей", м. Київ . Проф. Н. Банадига Н.В. у президії четверта (2014 р.)

Виступ проф. Банадиги Н.В. на науковому симпозіумі "Проблемні питання патології у дітей", м. Київ (2014 р.)

Проф. Банадига Н.В. разом із колегами із України (на фото друга зліва) учасник конгресу Європейської асоціації педіатрів, Іспанія, м.Барселона, жовтень (2014 р.)

Проф.Н.Банадига та проф.Ю.Больбот під час Сідельникових читань, м. Дніпропетровськ ( 2014 р.)

Виступ проф. Банадиги Н.В. під час Сідельникових читань, м. Дніпропетровськ ( 2014 р.)


Учасники конференції Сідельникових читань, м. Дніпропетровськ ( 2014 р.)


Проф.Н.Банадига та проф. В.Бережний (на фото зліва направо) під час Сідельникових читань,м. Судак (2013 р.)

Проф. Н.Банадига (на фото зліва направо друга). Учасники конгресу Європейської асоціаціїї педіатрів, Франція, м. Ліон (2013 рік)

Проф. Н.Банадига (на фото перша зліва направо ) номінант Всеукраїнського проекту Успішна жінка України, м. Київ (2013 р.)

Проф. Банадига Н.В. (на фото) на Європейському конгресі педіатрів, м. Глазго (2013 р.)

Асист. Гаріян Т.В. ( на фото у центрі) Стажування у Вроцлавському медичному університеті ім. Пястов Шльонських (м. Вроцлав, Польща (2013 р.)

Асист. Гаріян Т.В. (на фото) Освітній конгрес Європейської Академії Педіатрії (EAP, Pediatric section of European Union of Medical Specialists), (м. Ліон, Франція, 2013 р.)


Проф. Банадига Н.В. на конгресі біля стенду.Проф. Банадига Н.В. на європейському конгресі педіатрів, м. Ньюкасл (2011 р.)

Проф. Банадига Н.В. головує на Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю на «Сучасні напрямки діагностики та лікування дітей з ендокринною патологією», (2011 р.)

Українська делегація приймає участь у Конгресі педіатрів Європи, Проф. Банадига Н.В. (на фото третя зліва ) м. Копенгаген, 2010 р.

Міжобласна науково-практична конференція «Проблемні питання патології у дітей» (на фото зліва на право: проф. Колоскова О.К., проф. Пипа Л.В., проф. Банадига Н.В. (2010 р.)

Учасники науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасний погляд на взаємозв’язок харчування та здоров’я дитини», в якій прийняли участь лікарі-педіатри, неонатологи, сімейні лікарі з 6 областей України (2009 р.)