Кафедра педіатрії факультету післядипломної освіти створена у серпні 1979 року. Завідувачем кафедри з моменту заснування і до 1984 року був доцент Євген Федорович Бузько (закінчив педіатричний факультет Донецького медичного інституту в 1968 році). У 1976 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Клініко-морфологічна характеристика хронічного гастриту і виразкової хвороби у дітей”. Автор і співавтор 130 наукових праць, 3 раціоналізаторських пропозицій 2 патентів та навчального посібника.

З серпня 1984 року до березня 1985 року виконувала обов’язки завідувача кафедри доцент Надія Яківна Ходорчук , яка в 1963 році закінчила Львівський медичний інститут. У 1973 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Деякі питання етіопатогенезу ожиріння у дітей і його зв’язок з цукровим діабетом”. Автор і співавтор 170 наукових робіт, в тому числі 2 монографій.

З березня 1985 року до січня 1997 року кафедру очолювала д-р.мед.наук, професор Лідія Михайлівна Слободян ( з відзнакою закінчила педіатричний факультет Харківського медичного інституту в 1960 році). У 1972 році захистила кандидатську дисертацію на тему “ Вплив вітаміну D на серцево-судинну систему в лікуванні і профілактиці рахіту”, а в 1986 році - захистила докторську дисертацію на тему “Синдром мальабсорбції у дітей (клініка, патогенез, лікування)”. Автор і співавтор більше 260 наукових праць, у тому числі 2 монографій, 4 посібників і 2 довідників. Під її керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій.


Колектив кафедри. (зліва направо сидять: асист. Петренко Н.М., асист. Шматник І.П., зав. кафедри, доц.Бузько Є.Ф., Герасименко Н.М.; зліва направо стоять: ст.лаб. Крохмалюк С.В., лаб. Добровольська Г., асист. Процайло Н.Б., асист. Борисова Т.З., доц. Ходорчук Н.Я. (1980 рік)

Колектив кафедри. (зліва направо стоять: асист. Шматник І.П., асист. Процайло Н.Б., доц. Ходорчук Н.Я., зав.кафедри, доц. Лобода В.Ф., проф. Сміян І.С., проф. Слободян Л.М. (1990 рік)

У січні 1997 року завідувачем кафедри стала доцент, к.мед.наук Валентина Федорівна Лобода (народилася 7 жовтня 1945 року, з відзнакою закінчила педіатричний факультет Кримського медичного інституту в 1969 році). У 1982 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Особливості гідролізу і всмоктування вуглеводів у дітей з гіпотрофією”. Вона є автором та співавтором більше 200 наукових робіт, в тому числі 2 монографій, 4посібників, 1 винаходу, 6 рацпропозицій. Під її керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій.

З грудня 2001 року кафедрою завідує д.мед.наук, професор Наталія Василівна Банадига (в 1988 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут). У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Клінічне значення та корекція синдрому ендогенної інтоксикації при бронхіальній астмі у дітей”. Працювала асистентом, доцентом, професором кафедри педіатрії медичного факультету ( 1993-2001 роки). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему “Клініко-патогенетичні аспекти хронічних та рецидивуючих неспецифічних бронхолегеневих захворювань у дитячому віці та їх лікування” була захищена у 1999 році. Вона є автором та співавтором понад 340 наукових праць, серед яких 7 навчальних посібників, 3 монографії, підготувала 4деклараційних патенти, 14 рацпропозицій, 6 інформаційних листів. Під її керівництвом захищено 7 кандидатських та 1 докторська дисертація, підготувала 2 магістрів медицини; здійснює керівництво над виконанням кандидатської дисертаційної роботи і в даний час.

Засідання кафедри проводить зав.кафедри, проф. Банадига Н.В. (справа наліво сидять: доц. Ходорчук Н.Я., доц. Лобода В.Ф., асп. Боймиструк Т., доц. Бузько Є.Ф. (2002 рік)

Колектив кафедри. (зліва на право сидять: зав. кафедри, проф. Банадига Н.В., лаб. Жук О.Ф.; стоять справа на ліво доц. Сагаль І.Р., асист. Гаріян Т.В., доц. Боярчук О.Р., асист. Рогальський І.О., асп. Рогальська Я.В., асист . Дутчак О.М. (2012 р ік)

Колектив кафедри зліва на право стоять: аспір. Волошин С.Б., асис. Дутчак О.М., проф. Банадига Н.В., лаб. Жук О.Ф., асист. Гаріян Т.В., доц. Рогальський І.О. (2016 рік)

На кафедрі в різний час працювали : асистенти, к.мед.наук - Тетяна Зосимівна Борисова ( 1979 – 2001); Наталія Сергіївна Герасименко ( 1979 – 1989); Надія Михайлівна Петренко ( 1979 – 1989); з жовтня 1981 року - Іветта Петрівна Шматник. У 1983 році кафедра поповнилась асистентами к.мед.н. - Наталією Сергіївною Воронцовою та Наталією Борисівною Процайло; у 1991 році на посаду асистента за конкурсом була обрана Ірина Романівна Сагаль; у 1994 році - Софія Сергіївна Левенець. В 1985–1987 роках на кафедрі працювала лікар вищої категорії Людмила Павлівна Горчеєва. З 1999 року розпочала роботу асистентом кафедри - канд.мед.наук Оксана Романівна Боярчук. З 2001 до 2004 року на кафедрі працювала асистентом , канд.мед.наук Анна Олексіївна Луцук ( 2001-2004). У 2002 році розпочав роботу асистентом канд. мед.наук - Ігор Олегович Рогальський; у 2006 році – канд. мед. наук Гаріян Тетяна Вікторівна; у 2011 році - канд. мед. наук Дутчак Ольга Михайлівна.

Аспірантами кафедри були: І.Р. Сагаль, О.Р.Боярчук, Н.І. Балацька, І.О. Рогальський, Т. П. Боймиструк, М.І. Кінаш, І.В. Кміта, Т.В. Рибіна ( Гаріян), Т.В. Томашівська, Рогальська Я.В., Волошин С.Б. На кафедрі навчалися 22 клінічних ординатори (в тому числі Є.Н .Бандура, Продосевич Г.В., Медецька І.О.); 6 з них надалі виконали та захистили кандидатські дисертаційні роботи (Фіра Б.Д., Крамарчук Л.Я., Ясній О.Р., Шульгай Л.О., Кінаш М.І., Дутчак О.М. ).

Лаборантами на кафедрі працювали: ст. лаборанти: Р.М.Сабала (1979-1980 рр.), з 1980 до 2004 року С.В. Крохмалюк; лаборанти О. Смеречинська (1979-1984 рр.), Г. Добровольська (1979-1985 рр.). З 1985 року лаборантом працює Ольга Федорівна Жук.

Колектив кафедри з лікарями-інтернами (справа п на ліво в першому ряді стоять) доц. Ходорчук Н.Я. , асист. Дутчак О.М., зав.кафедри, проф. Банадига Н.В., лаб. Жук О.Ф., доц. Рогальський І.О. (2019 рік)

Колектив кафедри (сидить ) зав.кафедри проф. Банадига Н.В.; (зліва на право стоять) доц. Н.Я. Ходорчук, лаб. Жук О.Ф., асист. Дутчак О.М., асист. Кулинич М.А., доц. Рогальський І.О. (2020 рік)