Професорсько-викладацький склад

Завідувач кафедри — Банадига Наталія Василівна

Науковий ступінь — доктор медичних наук

Вчене звання — професор

Посада — завідувач кафедри

E-mail: natalia-fpo@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації:

Доцент кафедри — Рогальський Ігор Олегович

Науковий ступінь — кандидат медичних наук

Вчене звання — доцент

Посада — доцент

E-mail: rogalskyy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації:

Кулинич Марія Антонівна

Науковий ступінь —

Вчене звання —

Посада — асистент кафедри

E-mail:

Сторінка

Наукові публікації:

Завуч кафедри— Дутчак Ольга Михайлівна

Науковий ступінь — кандидат медичних наук

Посада — асистент кафедри

E-mail: dutshakom@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації:

Жук Ольга Федорівна

Посада — лаборант

E-mail: zhukof@tdmu.edu.ua

Сторінка

Наукові публікації:

Ходорчук Надія Яківна

Науковий ступінь — кандидат медичних наук

Посада — доцент кафедри

E-mail: hodorchuk@tdmu.edu.ua

Сторінка

Наукові публікації: