Навчально-методична робота

На кафедрі навчаються лікарі-інтерни з фаху «Педіатрія», лікарі-курсанти передатестаційного циклу з фаху “Педіатрія”, “Неонатологія” та тематичного удосконалення «Актуальні питання дитячої гастроентерології», «Актуальні питання дитячої нефрології», «Актуальні питання дитячої пульмонології та алергології».

Підготовка лікарів проводиться на циклах:

1. Передатестаційна підготовка лікарів-курсантів на госпрозрахунковій основі,

за фахом:

- «Педіатрія»

Тривалість циклу – 1 місяць.

2.Тематичне вдосконалення лікарів-курсантів на госпрозрахунковій основі,

за фахом:

- «Актуальні питання дитячої гастроентерології»,

- «Актуальні питання дитячої нефрології»,

- «Актуальні питання дитячої пульмонології та алергології»,

- «Актуальні питання дітей раннього віку».

Тривалість циклу – 2 тижні.

3. Підготовка лікарів-інтернів проводиться на циклі спеціалізації за держзамовленням та контрактній основі за фахом «Педіатрія».

Тривалість циклу 2 роки.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над пошуком нових та вдосконаленням існуючих форм навчання. За останні 3 роки проведено 10 циклів тематичного удосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології та алергології» та «Актуальні питання дитячої гастроентерології», «Актуальні питання патології дітей раннього віку». Цикли тематичного вдосконалення користуються великим інтересом у практичних лікарів різних спеціальностей (педіатри, сімейні лікарі, алергологи, лікарі підліткової служби, організатори охорони здоров’я) не лише нашої області, але й сусідньої – Закарпатської області та Рівненської областей. На кафедрі проходять навчання з циклу «Охорона здоровя дітей», «Педіатрія» лікарі-інтерни з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» та лікарі-курсанти передатестаційних циклів та циклу спеціалізації з даної спеціальності. Крім того на кафедрі займаються лікарі-інтерни та лікарі-курсанти передатестаційних циклів та циклу спеціалізації «Медицина невідкладних станів», цикл «Невідкладні стани у дітей», лікарі-інтерни акушер-гінекологи, цикл «Неонатологія» та лікарі-інтерни інших спеціальностей з циклу «Невідкладні стани у дітей».

В процесі навчання інтернів і курсантів використовуються комп’ютерні програми у режимах тренінгу та атестації, академічний фонд компакт-дисків з фаху «Педіатрія». Наявна Інтернет-мережа на кафедрі дозволяє впроваджувати нові форми самопідготовки. На кафедрі впроваджені різні форми проведення семінарських занять для лікарів-інтернів та лікарів-курсантів: семінари-дискусії, семінари-конференції, семінари у вигляді рольових ігор, на яких широко впроваджується інтерактивна форма навчання, що збільшує інтерес слухачів та покращує ефективність навчання. Останні роки проводяться презентації клінічних випадків рідкісної та типової патології у дітей, які готують та доповідають лікарі-інтерни, що оптимізує їх самостійне навчання, дає змогу глибше вивчити та представити дану патологію, визначити правильну діагностичну та лікувальну тактику в кожному окремому випадку, враховуючи передові світові дані відповідно до засад доказової медицини. Лікарі-інтерни з фаху «Педіатрія» за останні роки стабільно показують високі результати при здачі ліцензійного іспиту «Крок 3» з першої спроби .