Оголошення

Шановні колеги!

Інформуємо Вас, що кафедра педіатрії ННІ ПО Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського проводить курси тематичного удосконалення:


1. Актуальні питання гострих респіраторних захворювань та грипу у дітей (однотижневі);

2. Актуальні питання імунопрофілактики у дітей (однотижневі);

3. Актуальні питання функціональних розладів у дітей раннього віку (однотижневі);

4. Вибрані питання дитячих інфекційних захворювань (однотижневі).

5. Актуальні питання дитячої кардіології (однотижневі);

6. Невідкладні стани в педіатрії (однотижневі);

7. Серцево-легенева реанімація у дітей (однотижневі);

8. Окремі питання дитячої гематології в практиці лікаря-педіатра та лікаря загальної практики та сімейної медицини (однотижневі);

9. Невідкладні стани в дитячій алергології (однотижневі);

10. Актуальні питання дитячої гастроентерології (двохтижневі);

11. Актуальні питання дитячої пульмонології та алергології (двохтижневі);

12. Актуальні питання патології дітей раннього віку (двохтижневі);

13. Актуальні питання дитячої нефрології (двохтижневі);

14. Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям (двохтижневі);

15. Актуальні питання дитячих інфекційних хвороб (двохтижневі).


Згідно наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів" https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-22022019--446-dejaki-pitannja-bezperervnogo-profesijnogo-rozvitku-likariv за однотижневі ТУ - 25 балів, за двохтижневі ТУ - 50 балів.

Для запису на ТУ телефонуйте: тел. (0352) 52-67-47, моб. 069 961 98 22.

Електронна пошта – kaf_pedia@tdmu.edu.ua