Дисертації захищені співробітниками кафедри:

 1. Герасименко Наталія Сергіївна «Функциональное состояние коры надпочечников у детей при геморагическом васкулите и некоторые вопросы его патогенеза» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (1971р.)

 2. Слободян Лідія Михайлівна «Влияние витамина Д2 на сердечно-сосудистую систему при лечении и профилактике рахита у детей» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (1972р.)

 3. Ходорчук Надія Яківна «Некоторые вопросы этиопатогенеза ожырения у детей и его связь с сахарным диабетом» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (1973р.)

 4. Борисова Тетяна Зосімівна «Активность малатдегидрогеназы при заболеваниях крови у детей» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (1974).

 5. Бузько Євген Федорович «Клініко-морфологічна характеристика хронічного гастриту і виразкової хвороби у дітей» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (1976р.)

 6. Петренко Надія Михайлівна «Клеточные реакции гиперчутвительности замедленного типа при гломерулонефрите и пиелонефрите у детей» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (1978р.)

 7. Лобода Валентина Федорівна « Особливості гідролізу і всмоктування вуглеводів у дітей з гіпотрофією» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія(1982р.)

 8. Слободян Лідія Михайлівна «Синдром мальабсорбции углеводов у детей ( патогенез, клиника, лечение)» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія(1985р.)

 9. Процайло Наталія Борисівна «Реологические свойства крови при гнойно-септических заболеваниях у детей» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (1985р.)

 10. Воронцова Наталія Сергіївна «Особенности неспецифического иммунитета у новорожденных детей от матерей с поздним токсикозом» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (1987р.)

 11. Банадига Наталія Василівна «Клінічне значення та корекція синдрому ендогенної інтоксикації при бронхіальній астмі у дітей» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (1993р.)

 12. Луцук Анна Олексіївна « Синдром ендогенної інтоксикації у дітей хворих на вірусні гепатити та методи його корекції» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (1998р.)

 13. Банадига Наталія Василівна «Клініко-патогенетичні аспекти хронічних та рецидивуючих неспецифічних бронхолегеневих захворювань у дитячому віці та їх лікування» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (1999р.)

Дисертації, виконані під керівництвом проф.Слободян Л.М.

 1. Сагаль Ірина Романівна «Використання антигіпоксину для профілактики і лікування дітей, що часто хворіють гострими респіраторними захворюваннями» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (Київ, 1994 р.)

 2. Левенець Софія Сергіївна «Етіопатогенетичне обґрунтування різних форм бронхітів у дітей» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (1996 р.)

 3. Крамарчук Люба Ярославівна «Реабілітація і виходжування недоношених новонароджених з використанням цитохрому С», за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (1992 р.)

 4. Боярчук Оксана Романівна «Ефективність використання електромагнітного випромінювання надвисокої частоти низької інтенсивності в комплексному лікуванні хронічних гастродуоденітів у дітей» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (1999 р.)

Дисертації,виконані під керівництвом проф. Лободи В.Ф.:

 1. Ясній Оксана Романівна «Стан кісткової тканини у дітей хворих на хронічний гастродуоденіт» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (Київ, 2001 р.)

 2. Шульгай Олександра Михайлівна "Клініко-діагностичні особливості хронічного гастродуоденіту,асоційованого з Helicobacter pylori у дітей та методи впливу на збудник" за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (Київ, 2002 р.)

 3. Кінаш Марія Ігорівна «Стан кісткової тканини у дітей залежно від клініко-етіологічних особливостей гепатобіліарної патології» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія

 4. Миколенко Анна Захаріївна « Особливості клінічного перебігу,лікування та реабілітації хронічної поєднаної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей на тлі окремих фонових станів» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (2009р.)

 5. Бутницький Юрій Іванович «Клініко-ендоскопічні дані,морфологічні та морфо метричні зміни слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей з поєднаною хронічною патологією гастродуоденальної і біліарної систем та оптимізація їх лікування» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (2009р.)

Дисертації, виконані під керівництвом проф. Банадиги Н.В.:

 1. Рогальський Ігор Олегович « Патогенетичне обґрунтування методів корекції та профілактики порушень стану кісткової тканини у дітей із бронхіальною астмою» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (Київ, 2003р.)

 2. Кміта Інна Вікторівна «Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування бронхітів у дітей у поєднанні з остеопенією» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (Київ, 2005р.)

 3. Гаріян Тетяна Вікторівна « Клініко-патогенетичне обґрунтування методів вторинної профілактики у дітей з перинатальними факторами ризику алергічних захворювань» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (Тернопіль, 2006 р.)

 4. Дутчак Ольга Михайлівна «Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції зовнішньо секреторної недостатності підшлункової залози у дітей із хронічною гастродуоденальною і гепатобіліарною патологією»за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (Тернопіль, 2009р.)

 5. Томашівська Тетяна Володимирівна « Клініко-патогенетичні механізми перебігу та оптимізація комплексного лікування поза лікарняних пневмоній у дітей раннього віку» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (Тернопіль, 2009 р.)

 6. Боярчук Оксана Романівна «Клініко-патогенетичні аспекти перебігу ревматичної хвороби у дітей, оптимізація методів лікування та профілактики», за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (Тернопіль, 2013р.)

 7. Рогальська Яна В'ячеславівна «Клініко-патогенетичне обгрунтування діагностики і корекції мікроелементних порушень у дітей раннього віку із залізодефіцитною анемією” за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (Тернопіль, 2014 р.)

 8. Волошин Станіслава Богданівна «Клініко-патогенетичне обгрунтування молекулярно-генетичних досліджень поліморфізму генів у дітей з бронхіальною астмою» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (Тернопіль, 2017 р.)