1. 0116U000791 Генетично-молекулярні механізми перебігу та обгрунтування диференційних лікувальних заходів у дітей із мультифакторіальними захворюваннями (2015-2020 рр., керівник проф. Банадига Н.В. )