1. 0116U000791 Вплив окремих інфекційних та неінфекційних захворювань на стан здоров'я та якість життя дитини в сучасних умовах (2021-2023 рр., керівник проф. Банадига Н.В. )

2. Спільна НДР між відділенням пульмонолгії та респіраторних алергозів ДУ "Інституту педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О.М. Лук'янової НАМН України" та кафедрою педіатрії факультету післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України "Проведення опитування (шляхом анкетування) та обстеження дітей, які перенесли коронавірусне інфікування"